Артыкчылыктары

«Түштүк-Кыргыз Цементи» ЖАКы – Кыргызстандагы цементти ири өндүрүүчүлөрдүн бири. 2010-жылы биздин завод, Italcementi цемент холдинги (цемент өндүрүү боюнча дүйнөдөгү бешинчи) менен өнөктөштүктө колдонууга заманбап жогорку технологиялык өндүрүштүк сызыкты, курулуш материалдарынын дүйнөлүк стандарттарына дал келе турган сапаттуу продукцияны чыгарууну камсыздоо менен ишке киргизген. Бүгүнкү күнү, «ТКЦ» цементти «кургак» ыкма менен, жылына цементти 1 млн тонна кубаттуулугу менен өндүрүүчү заманбап ишкана болуп саналат.


Мында, «ТКЦ» заводу Кыргызстандагы курулуш материалдарын өндүрүү боюнча эң таза завод болуп санала тургандыгын айтуу керек, анткени биз зыяндуу өндүрүштүк чыгындыларды ченемдик көрсөткүчтөрүнөн 2 эседен аз өлчөмгө чейин кыскарттык.


Салыштырмалуу кыска мөөнөттөр ичинде биздин компаниябыз цемент чыгаруу процессин жөнгө салууга, аймактык рынокко чыгууга, ички рынокто позицияларды бекемдөөгө, жана өз продукциясынын жогорку сапатын далилдөөгө жетише алды. Рыноктогу күчтүү атаандаштык шарттарында, «Түштүк-Кыргыз Цемент» ЖАКы өз ордун бекем ээлей алды да, алынган позицияларын келечектүү өнүгүүгө карай иш алып баруу менен бекемдөөдө.


© 2019 "Түштүк-Кыргыз цемент" ЖАК

Логотип компании