Артыкчылыктары

Биз, биздин продукциянын керектөөчүсү катары, биздин цемент сапаты боюнча Сиздин күтүүлөрүңүзгө шайкеш келип жана алардан ашып дагы турушу үчүн эмгектенип жатабыз. Ушул максатта ТКЦ заводунда продукциянын сапатын эки эселеп көзөмөлдөө киргизилген, ал өзүнө ТКЦнын өндүрүштүк лабораториялары тарабынан ички көзөмөлдүктү жана сапаттын «Курулушсертификация» борборунун көз карандысыз лабораториясы тарабынан жүзөгө ашырылып жаткан сапаттын тышкы көзөмөлүн камтып турат.


ТКЦ өндүрүштүк лабораториясы клинкердин жана цементтин так анализдерин жүргүзүүгө шарт түзө турган заманбап жабдууга ээ: ARLOPTIMX атайын рентген спектрометри, ал VENUS 200 minilab прибору менен чогуу талдоолорду жүргүзүү учурунда жогорку тактыкты камсыздайт.


Лабораториянын ишмердиги VDZ немец компаниясы менен кызматташтыкта жүзөгө ашырылат. Изилдөөчүлүк ишмердиктен тышкары, лаборатория төмөнкүлөргө укуктуу: аракеттеги стандарттарга шайкеш келбей турган чийки затты колдонууга тыюу салуу; технологиялык процессти бузууларды четтетүүнү талап кылуу, эгерде мындай нерселер орун алган болсо; ченемдерге шайкеш келбей турган продукцияны сатууга тыюу салуу.


Мындай ички көзөмөлдөөнүн объективдүүлүгү «Курулушсертификация» борборунун аккредитацияланган лабораториясында тастыкталат, ал салыштырылган ТКЦ цементинин ар бир партиясын сыноону жүргүзөт жана продукциянын сапатын тастыктоочу документти берет.


ТКЦ заводунда жүргүзүлгөн цементтин ар бир тиби сапат шайкештигинин мамлекеттик сертификатына ээ болот.


© 2019 "Түштүк-Кыргыз цемент" ЖАК

Логотип компании