Миссиялар жана максаттар

мисиия5.jpg

Биздин миссия – Биз үзгүлтүксүз өркүндөйбүз жана Сиздин келечектин бекем негизин түзөбүз!  


Биздин компаниянын миссиясына ийгиликтүү жетишүү жети принципиалдуу баалуулуктарга негизделет, аларды урматтоо жана сактоо биздин жамааттын ар күндүк ишинде тыкыр колго алынат:


Кесипкөйлүк, жогорку натыйжалуулук жана өндүрүмдүүлүк 


Биз колдо бар ресурстарды максималдуу пайдаланабыз жана биздин заводдун ар бир жумушчусу жыйынтыкка – жогорку сапаттагы продукцияга жетүүгө умтулуу менен, толук күч жумшап эмгектенет. Биз тынымсыз биздин иштин сапатын жакшыртууга умтулабыз жана рационалдуу сынга ачыкпыз. Биз өзүбүздү жакшыртуунун үстүнөн үзгүлтүксүз иштейбиз жана өркүндөйбүз. Биздин ишканада биздин продукциянын эл аралык стандартка жооп бериши боюнча туруктуу иш жүргүзүлөт.


Жоопкерчилик жана тартип

Биздин заводдо улуттук дагы, ошондой эле эл аралык дагы жогорку квалификациялуу адистер эмгектенет. Муну менен катар ар бир кызматкер жогорку өзүн өзү уюштуруучулукка ээ жана өзүнүн эмгегинин жыйынтыктары үчүн жоопкерчилик тартышат, ал эми өзүнүн квалификациясын үзгүлтүксүз жогорулатуу ар бир кызматкер үчүн ченем. 


Командалык иш, ишеним жана натыйжалуу өз ара мамиле 

Биздин күч бирикдикте. Биздин ынтымактуу жамаат жалпы максатка ээ болгон, бирок ага жетүү ар бир оюнчу уюшкандык менен иштегенде гана мүмкүн болгон бирдиктүү команда катары иштейт. Бардык пайда болгон пикир келишпестиктерди биз дароо жана түздөн-түз ишенимдүү диалог форматында талкуулайбыз. Биз бардыгына карата ачык жана ак ниеттүү мамилени көрсөтөбүз.


Сабаттуу менеджмент

Биздин менеджерлер бир организм катары иштеген жамаатынын абалына туруктуу көзөмөл кылат. Алар өз убагында максаттарды жана милдеттерди так жана жеткиликтүү коюшат. Өзүнүн кол алдындагыларды окутуу – ар бир жетекчинин жоопкерчилиги. Биздин компанияда кызматкерлерди натыйжалуу башкаруунун негизинде ишеним жатат.


Демилге жана чыгармачылык

Биз рационалдуу идеяларды жана демилгелерди колдойбуз. Жетекчилердин кызматкрелер менен өз ара аракеттенүүсү – эки тараптуу өндүрүштүк процессти өркүндөтүүгө жана продукциянын сапатын жакшыртууга жардам бере турган бардык сунуштарга ачык.  


Жогорку сапат, кардардын кызыкчылыктарын эске алуу 

Биз сапат боюнча күтүүлөргө шайкеш келүү жана андан ашуу үчүн, биздин продукциянын ар бир керектөөчүсү үчүн иштейбиз. Ар бир кызматкер кардардын керектөөлөрүнө ылайык өзүнүн аракеттерин жана приоритеттерин түзөт. Биз кардарга багытталган компаниябыз жана жогорку деңгээлде тейлөөгө умтулабыз.


Мыйзамды урматтоо

Биз Кыргыз Республикасынын, ошондой эле биздин продукцияны экспорттогон өлкөлөрдүн мыйзамдарын урматтайбыз жана так сактайбыз. Биздин цемент бардык техникалык ченемдерге ылайык өндүрүлөт жана сертификациялоочу документтерге ээ. Биз кызматкерлердин эмгек укуктарын урматтайбыз жана өндүрүштө алардын коопсуздугуна көз салабыз.

© 2019 "Түштүк-Кыргыз цемент" ЖАК

Логотип компании