Регионы оперирования

АБДУЛЛАЕВ ЭЛЬДАР ТОКТОЛБЕКОВИЧ

Менеджер по экспортным продаж

Тел:. 0770 755 551

Email:. eabdullaev@ykc.kgАРЗЫЕВ МИРЛАН АБДУГАНИЕВИЧ

Менеджер по продажам: Джалал-Абадская и Таласская область

Тел:. 0770 077 588

Email:. marzyev@ykc.kgМАТОСМОНОВ ДАНИЯР ДЖАМАЛДИНОВИЧ

Менеджер по продажам: Баткенская область

Тел:. 0775 979 979

Email:. dmatosmonov@ykc.kgЮСУПОВ АЗИЗ БАХАДЫРОВИЧ

Менеджер по продажам: Ошская область

Тел:. 0770 000 638

Email:. abyusupov@ykc.kg


© 2019 "Түштүк-Кыргыз цемент" ЖАК

Логотип компании

Бетондун калькулятору

М 100 / B 7,5 - Даярдоо иштери, монолит плиталарын жана пайдубалды куюунун башталышынын алдында. Ошондой эле автожолун курууда колдонулат, бетон жаздык катары колдонулат.М 150 / B 10 - М 150 / B 10 – Монолит пайдубалын, ошондой эле анча чоң эмес имараттардын пайдубалын куюушун, полдорду куюунун, жукалап тартуунун, жолчолорду бетондоштуруунун алдындагы даярдоо иштери.М 200 / B 15 - М 200 / B 15 – Пайдубалды, полдорду, жука тартууларды, жолчолорду бетондоштурууну, плитка жана сайыштырылма пайдубалдарды, тепкич марштарын даярдоо.М 250 / B 20 - М 250 / B 20 – Монолиттик пайдубалдар.М 300 / B 22,5 -  – Монолит пайдубалдары, короо тосмолору, дубалдар, тепкич марштары, бассейндердин ичтери, тосмо плиталары. Бетондун эң көп заказ кылынуучу маркасы.М 350 / B 25 - М 350 / B 25 – Тосмо плиталары, колонналар, монолиттик дубалдар, бассейндин ичтери, балкалар жана ригелдер.М 400 / B 30 - Көпүрө конструкциялары, колонналар, ригелдер, банктын сактоочу жайлары жана башка атайын талаптар коюла турган конструкциялар.