Биздин буюмдар

prodykciya.jpg

Сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, биздин цементти сатуу төмөндөгү ыкмалар менен ишке ашырылат:


1_3_pic.png

Үймө цемент силос кампалары бар курулуш аянттарында, өндүрүш ишканаларында колдонобуз. Цементти автоматташтырылган линияларда, үзгүлтүксүз цикл линияларында, чоң өндүрүмдүүлүктөгү линияларда пайдалануу ыңгайлуу. Аны пайдалануу продукцияны өндүрүү процессине адамдын түздөн-түз катышуусун талап кылбайт.


2_2pic.png

1 т салмагындагы биг-бегдердери таңгакталган цемент – көпчүлүк учурларда бетон же темир-бетон өндүрүшүндө автоцемент ташыгычтар менен жеткирилүүчү үймө портландцемент колдонулат. Куруучулар негизинен 50 кг мүшөктөрдөгү таңгакталган цементти колдонушат. Бирок бардык эле бетон, көбүк бетон же темир-бетон өндүрүүчүлөрдүн топтоочу силосу бар эмес жана бардык эле куруучуларды 50 кг таңгак ыраазы кылбайт. Мындай учурларда биг бэгдердеги портландцементти сатып алуу маселеси жаралат.


4_pic.png

50 кг салмактагы мүшөктөрдөгү таңгакталган цемент – азыркы убакта курулуш рыногунда таңгактын жана цементти сатуунун эң кеңири жайылган жана талап кылынган түрү. Азыркы убакта мүшөктөгү цементти курулуш дүкөндөрүнөн дагы, атайын курулуш базаларынан дагы сатып алууга болот. Мүшөктөгү цементтин башкы артыкчылыгы – ташуунун жана сактоонун оңойлугу жана ыңгайлуулугу.


Биздин милдет – дүйнөлүк стандартка жооп берген жана заманбап куруучулардын жогорку талаптарын канааттандырган цементти өндүрүү. Биздин завод цементтин төмөндөгү түрлөрүн өндүрүүгө сертификацияланган:Портландцемент ЦЕМ 1 42,5Н


Цементтин бул маркасы бетондун жогорку техникалык мүнөздөмөлөрүндө жана цементтин 43МПа кем эмес кепилденген бекемдиги менен, бетондун курамдарын жана ар кандай багыттагы кургак курулуш аралашмаларын долбоорлоо үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн кеңири спектрын берет. Портландцемент ЦЕМ I 42,5H артыкчылыктуу өзгөчөлүгү бекемдиктин тез өсүшү, тузсуз сууга жана абага жогорку чыдамдуулук, жогорку суукка чыдамдуулук болуп саналат. Бул цемент суперпластификаторлор менен жакшы сыйышат, бул бетон аралашмаларын сактоо убактысын узартууну жана алыскы аралыкка ташуу үчүн пайдаланууну шарттайт. Поликарбоксилаттык негиздеги заманбап суперпластификаторлорду пайдаланууда жогорку маркадагы бетонду алууга болот. кургак курулуш аралашмаларын жана шыбак эритмелерин даярдоо үчүн, монолиттик курулушта жана суукка чыдамдуулук жана жарылууга чыдамдуулук боюнча талаптар менен темир-бетон конструкцияларында пайдалануу сунушталат.Сульфаттуруктуу М400 Д-20 портландцементи

Цементтин бул маркасы 28 сутка мөөнөтүндө 40-43 Мпа барабар кысууда цементтин кепилденген бекемдигин алуу менен, керектөөчүлөргө аны бардык түрдөгү конструкциялар үчүн пайдаланууну шарттайт. Портландцемент М400 Д-20 артыкчылыктуу белгиси Cl төмөнкү курамы – бул арматуранын дат басуусунун азайышына байланыштуу темир-бетон буюмдарын пайдалануу мөөнөтүн узартууну шарттайт. Бул марканын бекемдигинин өсүү динамикасы ЖБИ бардык түрлөрү жана монолиттик курулуш үчүн пайдаланууну шарттайт. Мында портландцемент М400 Д-20 гидратацияда орточо жылуулук бөлүп чыгаруу касиетине ээ болот, бул аны чоң көлөмдөгү пайдубалды куюуда пайдаланууну шарттайт. Цементтин суперпластификаторлор менен жакшы сыйышуусу бетон аралашмаларын сактоо убактысын узартууну жана алыскы аралыкка ташуу үчүн пайдаланууну шарттайт. Шыбак эритмелерин даярдоо үчүн, монолиттик курулушта жана курама темир-бетон конструкцияларында, ошондой эле майда дааналаган бетон буюмдарын өндүрүүдө пайдалануу сунушталат.


Сульфатка чыдамдуу портландцемент ССПЦ 400 Д-20 МамСТ 22266-94


ССПЦ 400 Д-20 жогорку сульфаттык агрессия шарттарында болгон (деңиз суусу, жер астындагы суулар) бетон жана темир-бетон иштерин аткаруу, буюмдарды даярдоо жана жер астындагы массивдерди бетондоо үчүн арналган, агрессивдүү чөйрөгө карата жогорку чыдамдуулукка ээ. Төмөнкү жылуулук бөлүп чыгаруу (экзотермия), сульфаттык суулардын таасирине чыдамдуулук, баштапкы мөөнөттөрдө катыгандыктын жай интенсивдүүлүгү менен айырмаланат. Цементтин бул түрү нормалдаштырылган минералогиялык курамга ээ клинкерден даярдалат.Шлактардын минералдык кошулмасы менен портландцемент ЦЕМ II/А-П 32,5 Н

Цементтин бул маркасы цементти сарамжалдуу сарптоо менен үнөмдүү бетон аралашмаларын жана орточо маркадагы эритмелерди (В 25 чейинки класстагы бетон) даярдоо үчүн ылайыктуу. Бекемдиктин өсүүсүнүн нормалдуу динамикасы, эрте мөөнөттө, ошондой эле 28 суткада, бетондун орточо маркаларында ЖБИ бардык түрлөрү жана монолиттик курулуш үчүн пайдаланууну шарттайт. Гидратацияда орточо жылуулук бөлүп чыгаруу чоң көлөмдөгү пайдубал куюуда пайдаланууну шарттайт. Цементтин суперпластификаторлор менен жакшы сыйышуусу бетон аралашмаларын сактоо убактысын узартууну жана алыскы аралыкка ташуу үчүн пайдаланууну шарттайт. Шыбак эритмелерин даярдоо үчүн, монолиттик курулушта жана курама темир-бетон конструкцияларында пайдалануу сунушталат.


Биз сапат боюнча биздин продукция сиздердин күтүүлөрүңүздөргө ылайык келиши жана андан ашуусу үчүн, урматтуу куруучулар, Сиздер үчүн эмгектенебиз!


Кайдан сатып алуу керек?


© 2019 "Түштүк-Кыргыз цемент" ЖАК

Логотип компании