Портландцемент ЦЕМ 1 42,5Н


Мүнөздөмөлөрү


Көрсөткүчтөрү

МАСТ

ТКЦ продукциясы

Элеп чыгаруусунун жукалыгы (008 элеги аркылуу өтүү), %дарда


96

Салыштырмалуу бети, м2/кг

Нормалаштырылбайт

340

Кармап калуу мөөнөттөрү, саат-мүн.

Башталышы

Аягы


60 мүн эрте эмес

-


2-10

2-40

Көлөмүнүн өзгөрүүсүнүн текши болушу

10дон ашык эмес

0,5

Куюштурулгандан кийин кысуу учурундагы бышыктыктын чеги, МПа


33,0

Катып калуусунун 2 суткасынан кийинки бышыктык чеги:

  • кысуу учурунда, МПа


10дон кем эмес17,0

Катып калуунун 28 суткасынан кийинки бышыктык чеги:

  • кысуу учурунда, МПа

кем эмес 42,544,0


Өзгөчөлүктөрү

Цементтин бул маркасы бетондун жогорку техникалык мүнөздөмөлөрү жана цементтин 43МПадан төмөн эмес кепилденген бышыктыгы учурунда ар түрдүү багыттагы бетондордун жана кургак курулуш аралашмаларынын курамдарын долбоорлоо үчүн мүмкүндүктөрдүн кеңири спектрин сунуштайт. ЦЕМ I 42,5H портландцементинин айырмалоочу өзгөчөлүгү болуп бышыктыктын тез өсүшү, ичиле турган суудагы жна абадагы жогорку туруктуулугу, суукка карата жогорку туруктуулугу эсептелет . Бул цемент суперпластификаторлор менен жакшы дал келишип турат, бул бетон аралашмаларын сактоо убактысын жогорулатууга жана алыскы аралыктарга ташып жүрүү үчүн колдонуу убактысын жогорулатууга шарт түзөт. Поликарбоксилаттык негиздеги заманбап суперпластификаторлорду колдонуу учурунда, жогорку маркалуу бетондорду алууга мүмкүн болот.


Колдонуу үчүн сунуштоолор

  •   кургак курулуш аралашмаларын жана шыбоочу эритиндилерди даярдоо үчүн;
  •   монолиттик курулушта;
  •   суукка чыдамдуулугу жана жарака кетүүгөтуруктуулугу боюнча талаптары менен темирбетон конструкцияларда;
  •   брусчатканы жана тротуар плиткаларын даярдоо үчүн.


Шайкештик сертификаты

© 2019 "Түштүк-Кыргыз цемент" ЖАК

Логотип компании