ТКЦ иш

work.jpg

"Түштүк-Кыргыз цемент" ЖАК командасында көп улуттуу кесипкөйлөр жамааты иштейт. Ишканада кызматкерлердин керектүү илимди жана көндүмдөрдү алуусуна багытталган, кадрларды үзгүлтүксүз даярдоо тутуму иштейт. ТКЦ окутуунун заманбап каражаттарынын бардык спектрын – бизнес-тренингдерди, семинарларды, атайын окутуу программаларын, чет өлкөлүк стажировкаларды, квалификациясын жогорулатуу курстарын, аралыктан окутууну жана башкаларды пайдаланат.


ТКЦ иштөө – бул кеңири карьера мүмкүнчүлүктөрү гана эмес, амбициоздук милеттерди чечүүнү каалаган кесипкөйлөр үчүн анык чакырык. Бизге заманбап билимге жана технологияларга ээ, демилгелүү, ТКЦ командасында иштөө менен, мурдагы муундун тажрыйбасын алууга жана өзүнүн кесиптик өнүгүүсүн улантууга даяр адамдар керек. Биздин ишканадан сиздер кызыктуу жумуш, кесиптик жана мансаптык өсүүнүн перспективаларын, туруктуу эмгек маянаны жана кепилденген социалдык пакетти таба аласыз.

 

Талапкерлерди тандоонун негизги чен белгилери төмөндөгүлөр болуп саналат:


  • кызматтын талаптарына шайкештик;
  • керектүү кесиптик көндүмдөргө ээ болуу;
  • ТКЦ миссиясын жана баалуулуктарын урматтоо.


Эгер Сиз максат кое билген, амбициоздуу, чыгармачыл жана өнүгүү жана өсүүгө умтулган өз ишиңиздин профессионалы болсоңуз – ТКЦ командасына кошулуңуз!


Биздин актуалдуу БОШ ОРУНДАР


© 2019 "Түштүк-Кыргыз цемент" ЖАК

Логотип компании