Ендүрүш технологиясы


Схема_2.jpg


«Түштүк-Кыргыз цемент» ЖАК,
заманбап кургак ыкма менен жогорку сапаттагы цемент чыгаруучу ишкана 2010-жылы ишке киргизилген. Заводдун долбоордук кубаттуулугу суткасына 2500 тонна портландцемент клинкерин түзөт. Завод бир нече технологиялык операциялардан турган жогорку технологиялуу заманбап өндүрүп болуп саналат.


Чийки зат казып алуу.

Клинкерди өндүрүү үчүн негизги компонент катары кызмат кылат:

  • акиташ,
  • чополуу жана кумдуу топурак,
  • темир рудасы

Акиташ жана темир рудасы бургулоо-жардыруу ыкмасы менен, чополуу жана кумдуу топурак экскаваторлордун жардамы менен ачык ыкма аркылуу казылып алынат, андан кийин тоо теги экскаваторлор жана жүктөгүчтөр менен автосамосвалга жүктөлөт жана заводго ташылат.Чийки затты даярдоо процесси.

Чопону майдалагандан кийин, акиташ жыйналат жана чатыр кампаларында үйүлөт. Андан кийин акиташ, чополуу жана кумдуу топурак жана темир рудасы чийки зат тегирменинин азыктандыруу силосуна түзөт жана чийки зат аралашмасыгыг тапшырылган курамына ылайык шар тегирменине Ø 4,6 х 13,5 м өлчөмүндө дозаланат, бул жерде бир эле убакта чийки зат майдаланат жана <1% нымдуулукка чейин кургатылат. Чийки зат уну белгилүү химиялык курамга чейин жеткирилет жана Ø 15 х 35 м оптималдаштыруучу, сыйымдуулугу 6 000 тонна силосто сакталат. 


Клинкерди күйгүзүү. 

Оптималдаштыруу силосунан чийки зат уну циклондун жылуулук алмаштыргыч жана жылдырма кальцинатор менен жабдылган Ø 4 х 60 м айлануучу мешке берилет жана 1450 °С температурада портландцемент клинкери алынганга чейин күйгүзүлөт. Клинкерди күйгүзүү шар тегирменинде майдаланган көмүрдү жагуу аркылуу ишке ашырылат. Меште алынган клинкер тешиктери бар муздаткычта желдеткич менен муздатылат жана Ø 45 х 35 м, сыйымдуулугу 40 000 тонна силосто сактоо үчүн ташылат. 


Цементти майдалоо. 

Клинкер, гипс жана кошулмалар цементтин тапшырылган маркасын өндүрүү үчүн керектүү катышта Ø 3,8 х 13 м жабык циклда иштеген сепаратору бар шарлуу цемент тегирменине жүктөлөт. Өндүрүлгөн цемент Ø 15 × 37 м, сыйымдуулугу ар бир 7000 тонна төрт силоско жыйналат жана сакталат. 

Керектөөчүгө жүктөп жөнөтүү. 

Силостордогу цемент үймө цементти жүктөп жөнөтүү үчүн 50 кг мүшөккө таңгактоо линиясына жана силостун чыгымдоосуна берилет, цементтин бир бөлүгү 1 тонна салмагындагы жумшак контейнерлер биг-бэгдерге таңгакталат. Цементти автотранспорт менен ташылат. 


Өндүрүштүн бүтүндөй процесси автоматташтыруунун жогорку деңгээли менен жабдылган, процессти контролдоо Өндүрүштү башкаруу борбору тарабынан ишке ашырылат. Акыркы продукттун сапаты жана өндүрүштүн бардык технологиялык процесстери сапаты шайкештиктин мамлекеттик сертификаттары менен тастыкталган цемент чыгарууну камсыздоочу заманбап лаборатория тарабынан контролдонот.

«ТКЦ» ЖАК – Сапаттуу милдеттерди аткаруу үчүн оптималдуу чечим. 

© 2019 "Түштүк-Кыргыз цемент" ЖАК

Логотип компании