Төмөнкүнү кошо алуу менен:


kalkylyator.jpg
  

Марка же класс – бул адатта бетон сатып алуу учурунда көңүл топтоло турган бетон аралашмасынын сапатынын башкы көрсөткүчү. Суукка чыдамдуулук, кыймылдуулук, суу өткөрбөөчүлүк сыяктуу башка көрсөткүчтөрү – бул кырдаалда экинчи планга калтырылат. Биринчи орунда, баары бир эле, - маркасы же классы боюнча тандоо. Деги эле, бетондун бышыктыгы – абдан эле өзгөрүлмөлүү параметр, жана катый баштоо процессинин ичинде – ал өсүп кетет.


Мисалы: үч суткадан кийин – бир башкача бекемдик болот, бир жумадан кийин - башкасы (тийиштүү аба ырайы шарттарында, долбоорлонгондон 70% чейин). Стандарттуу мөөнөттөн кийин – нормалдуу катуунун 28 күнү – долбоорлонгон (эсептик) бышыктуулукка жеткирилет. Ал эми жарым жыл өткөндөн кийин ал жагы жогорулайт. Принцибинде, бетондун катуусу жана анын бышыктыкка жетишүүсү үчүн узак жылдар өтөт.


Бетондун бышыктыгы, маркасы, классы. Аныктоо методдору. Текшерүү пробалары.

Цементтин маркасын М 100 М 150 М 200 М 250 М 300М 350 М 400
B 7,5B 10B 15 B 20B 22,5B 25 B 30
Кум, кг.524.3440.3405.1267223.1184179.2
Шагыл, кг307.8259.7238.3157130.8123.1105.2
Суу. л.82.281.774.253.953.24942.4
СП-1,кг2222

* Инерттик материалдардын суу сиңирүүсүн, бетондун кубдук бекемдигин эске алуу менен 1 м3 бетон аралашмасына карата материалдардын иш жүзүндөгү чыгымдары.

М 100 / B 7,5 - Даярдоо иштери, монолит плиталарын жана пайдубалды куюунун башталышынын алдында. Ошондой эле автожолун курууда колдонулат, бетон жаздык катары колдонулат.

М 150 / B 10 - М 150 / B 10 – Монолит пайдубалын, ошондой эле анча чоң эмес имараттардын пайдубалын куюушун, полдорду куюунун, жукалап тартуунун, жолчолорду бетондоштуруунун алдындагы даярдоо иштери.

М 200 / B 15 - М 200 / B 15 – Пайдубалды, полдорду, жука тартууларды, жолчолорду бетондоштурууну, плитка жана сайыштырылма пайдубалдарды, тепкич марштарын даярдоо.

М 250 / B 20 - М 250 / B 20 – Монолиттик пайдубалдар.

М 300 / B 22,5 -  – Монолит пайдубалдары, короо тосмолору, дубалдар, тепкич марштары, бассейндердин ичтери, тосмо плиталары. Бетондун эң көп заказ кылынуучу маркасы.

М 350 / B 25 - М 350 / B 25 – Тосмо плиталары, колонналар, монолиттик дубалдар, бассейндин ичтери, балкалар жана ригелдер.

М 400 / B 30 - Көпүрө конструкциялары, колонналар, ригелдер, банктын сактоочу жайлары жана башка атайын талаптар коюла турган конструкциялар.

© 2019 "Түштүк-Кыргыз цемент" ЖАК

Логотип компании

Бетондун калькулятору

М 100 / B 7,5 - Даярдоо иштери, монолит плиталарын жана пайдубалды куюунун башталышынын алдында. Ошондой эле автожолун курууда колдонулат, бетон жаздык катары колдонулат.М 150 / B 10 - М 150 / B 10 – Монолит пайдубалын, ошондой эле анча чоң эмес имараттардын пайдубалын куюушун, полдорду куюунун, жукалап тартуунун, жолчолорду бетондоштуруунун алдындагы даярдоо иштери.М 200 / B 15 - М 200 / B 15 – Пайдубалды, полдорду, жука тартууларды, жолчолорду бетондоштурууну, плитка жана сайыштырылма пайдубалдарды, тепкич марштарын даярдоо.М 250 / B 20 - М 250 / B 20 – Монолиттик пайдубалдар.М 300 / B 22,5 -  – Монолит пайдубалдары, короо тосмолору, дубалдар, тепкич марштары, бассейндердин ичтери, тосмо плиталары. Бетондун эң көп заказ кылынуучу маркасы.М 350 / B 25 - М 350 / B 25 – Тосмо плиталары, колонналар, монолиттик дубалдар, бассейндин ичтери, балкалар жана ригелдер.М 400 / B 30 - Көпүрө конструкциялары, колонналар, ригелдер, банктын сактоочу жайлары жана башка атайын талаптар коюла турган конструкциялар.