Жөнөтүүчүлөр үчүн маалымат


postavwiki8.jpg


Урматтуу ишкерлер,

 

“ТКЦ” ЖАК миссиясына ылайык, компаниянын муктаждыктары үчүн материалдарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу процедурасы таза атаандаштык, тунуктук принцибинде, тендердик процедураларды жана компаниянын баа саясатын сактоо менен ишке ашырылат. 


Биздин өнөктөштөр аларга мыйзамда белгиленген тартипте коммерциялык келишимдерди түзүүнү жана ишкердик ишин жүргүзүүнү шарттаган юридикалык макамга ээ болушу керек. Жеткирүүгө сунушталган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр сапат сертификатына жана аларды Кыргыз Республикасынын аймагында сатуу / жеткирүү үчүн башка уруксат документтерине ээ болушу керек.


Документтердин тизмесин жана жеткирүүчү толтурушу керек болгон форманы Сиз бул жерден көчүрө аласыз: Юридикалык жактар үчүн

Жеке адамдар үчүн Материалдык-техникалык камсыздоо бөлүмүнүн байланыштары

Тел. +996 (365) 756 000 (доб.1008)

Факс: + 996 (365) 756 006

E-mail: zakupki@ykc.kg

© 2019 "Түштүк-Кыргыз цемент" ЖАК

Логотип компании

Бетондун калькулятору

М 100 / B 7,5 - Даярдоо иштери, монолит плиталарын жана пайдубалды куюунун башталышынын алдында. Ошондой эле автожолун курууда колдонулат, бетон жаздык катары колдонулат.М 150 / B 10 - М 150 / B 10 – Монолит пайдубалын, ошондой эле анча чоң эмес имараттардын пайдубалын куюушун, полдорду куюунун, жукалап тартуунун, жолчолорду бетондоштуруунун алдындагы даярдоо иштери.М 200 / B 15 - М 200 / B 15 – Пайдубалды, полдорду, жука тартууларды, жолчолорду бетондоштурууну, плитка жана сайыштырылма пайдубалдарды, тепкич марштарын даярдоо.М 250 / B 20 - М 250 / B 20 – Монолиттик пайдубалдар.М 300 / B 22,5 -  – Монолит пайдубалдары, короо тосмолору, дубалдар, тепкич марштары, бассейндердин ичтери, тосмо плиталары. Бетондун эң көп заказ кылынуучу маркасы.М 350 / B 25 - М 350 / B 25 – Тосмо плиталары, колонналар, монолиттик дубалдар, бассейндин ичтери, балкалар жана ригелдер.М 400 / B 30 - Көпүрө конструкциялары, колонналар, ригелдер, банктын сактоочу жайлары жана башка атайын талаптар коюла турган конструкциялар.