Афзалияти

Почему цемент ЮКЦ?

Барои чb сементи СXR?

Сементи дар асоси формулаи махсус бо иловаи маъданb исте[солшуда устувории баланд ба кафидашавb, сахтшавии зуд ва кам шудани зангзании арматураро таъмин мекунад

Опыт и возможности

Таxриба ва имконият[о

Хати муосири исте[солb, ки дар [амкорb бо холдинги Italcementi – панxумин исте[солкунандаи семент дар xа[он ба ро[ монда шудааст. Иrтидори корго[ - 1 млн тонна семент дар 1 сол.

Высокий стандарт качества

Стандарти баланди сифат

Мо сементи баландсифати xавобгeи стандарт[ои муосири мавод[ои сохтмониро исте[сол мекунем.

Сервис и дилерская сеть

Хизматрасонb ва шабакаи дилерb

Дар [ар як вилояти Rирuизстон ва инчунин дар Тоxикистону Eзбекистон намояндагони мо барои хизматрасонии дастрасb ва фурeш дар сат[и баландтарин фаъолият мебаранд.


© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании