Таxрибаомeзb ва омeзиш

stawirovka.jpg

Резюмеи худро ба xойи кории завrдоштаатон ба суроuаи электронии hr@ykc.kg бо нишон додани [атмии номи xойи корb дар мавзeи хабар ирсол намоед.

© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании