ЖҚС даги вакансиялар

works2.jpg

Төмөндөгү бош орундарга алуу ачык деп жарыяланат: 

© 2019 "Жанубий-Қирғиз сементи " ЁҲЖ

Логотип компании